EA180 Servo Drive

EA180 Servo Drive

EA180 servo drive is higher version of EA100. 
Power size ranged from 100w to 7500kw, support 2500ppr, 17 bit incremental/absolute, and 23-bit absolute encoder.

Servo drive and motor matching table

Servo Drive

Servo Motor

Drive Model

Voltage

Size

Motor Model

Motor Power

Rated Speed

Rated Torque

EA180-1R6-2□

Single phase or three phase AC220V

SIZEA

SES04-0R1-30-2□AY□

100W

3000rpm

0.32Nm

SER06-0R2-30-2□AY□

200W

3000rpm

0.64Nm

EA180-2R8-2□

SER06-0R4-30-2□AY□

400W

3000rpm

1.28Nm

EA180-5R5-2□

SER08-0R7-30-2□AY□

750W

3000rpm

2.38Nm

SER08-0R7-20-2□AY□

750W

2000rpm

3.58Nm

SER08-1R0-30-2□AY□

1000W

3000rpm

3.18Nm

EA180-7R6-2□

SIZEB

SER13-1R0-10-2□BY□

1000W

1000rpm

9.55Nm

SER13-1R0-20-2□BY□

1000W

2000rpm

4.77Nm

SER13-1R0-30-2□BY□

1000W

3000rpm

3.18Nm

EA180-010-2□

Three phaseAC220V

SER13-1R5-10-2□BY□

1500W

1000rpm

14.32Nm

SER13-1R5-20-2□BY□

1500W

2000rpm

7.16Nm

SER13-1R5-30-2□BY□

1500W

3000rpm

4.77Nm

EA180-8R4-3□

Three phaseAC380V

SER13-1R5-10-3□BY□

1500W

1000rpm

14.32Nm

EA180-5R4-3□

SER13-1R5-20-3□BY□

1500W

2000rpm

7.16Nm

SER13-1R5-30-3□BY□

1500W

3000rpm

4.77Nm

EA180-8R4-3□

SER13-2R0-20-3□BY□

2000W

2000rpm

9.55Nm

SER13-2R0-30-3□BY□

2000W

3000rpm

6.37Nm

EA180-012-3□

SER13-3R0-20-3□BY□

3000W

2000rpm

14.32Nm

SER13-3R0-30-3□BY□

3000W

3000rpm

9.55Nm

SER18-3R0-15-3BBZ□

3000W

1500rpm

19.1Nm

SER18-3R0-15-3BCZ□

3000W

1500rpm

19.1Nm

EA180-018-3B

SIZE C

SER18-4R5-15-3BBZ□

4500W

1500rpm

28.65Nm

EA180-021-3B

SER18-5R6-15-3BBZ□

5600W

1500rpm

35.65Nm

EA180-026-3B

SER18-7R5-15-3BBZ□

7500W

1500rpm

47.75Nm

 

 

Encoder cables

Applicable Flange Size(mm)

Encoder Type

Cable Model

40~80

2500ppr incremental encoder

A10-LP-A000-m*1

17bit incremental encoder

A10-LS-A000-m

17, 23bit absolute encoder

A10-LA-A000-m*2

110~180

2500ppr incremental encoder

A10-LP-H100-m

17bit incremental encoder

A10-LS-H100-m

17, 23bit absolute encoder

A10-LA-H100-m*2


Power/brake cables:

Applicable Flange Size(mm)

Motor Power Cable

Brake Cable (brake)

Power cable

Power and brake cable

40~80

A10-LM-A010-m*1

-

A10-LZ-A005-m

110~130

A10-LM-H120-m

A10-LB-H120-m

-

180(3~4.5KW)

A10-LM-M220-m

-

-

180(5.6~7.5KW)

A10-LM-M240-m

-

-

 

Contact

111/27 Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM.
  0987.52.53.54

Hot news

Không tìm thấy dữ liệu

 

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Thời gian làm việc: 7h30 - 17h thứ 2 - 7
Mr Đức